Demencja jest jednym z najczęstszych objawów starzenia. Niemniej jednak często jest to niezrozumiałe dla osób dotkniętych chorobą i ich rodzin, co się dzieje. Nawet jeśli nie ma potrzeby opieki w klasycznym tego słowa znaczeniu, przyjazna i kompetentna opieka jest niezbędna. 

Opieka nad osobą z demencją wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wrażliwością. Różni się od klasycznej opieki domowej, w której koncentruje się na pomocy osobom niepełnosprawnym fizycznie. Z drugiej strony demencja powoli i podstępnie zmienia charakter i sposób myślenia człowieka. To wyzwanie dla wszystkich zaangażowanych stron, zarówno w życiu codziennym, jak i w relacjach osobistych.

Dla chorych szczególnie ważne są rodzinne otoczenie i pełna miłości opieka. Dlatego tak cenna jest całodobowa opieka domowa. Podobnie jak w przypadku osób starszych wymagających opieki, znajome środowisko zapewnia bezpieczeństwo i ułatwia opanowanie codziennych procesów. 

 

Termin demencja podsumowuje serię obrazów klinicznych, z których wszystkie opisują stopniowe pogarszanie się stanu mózgu z utratą zdolności umysłowych. Najbardziej znaną formą demencji jest choroba Alzheimera, ale istnieje wiele innych form demencji. Odsetek chorych w naszym społeczeństwie wzrasta wraz z wiekiem. Około co trzeci obywatel Niemiec w wieku powyżej 85 lat prawdopodobnie cierpi na jakąś formę demencji.

Istnieją różne przyczyny występowania demencji. Bardzo często mówi się o demencji naczyniowej, w której występują zaburzenia krążenia w mózgu. Chorobie Parkinsona może towarzyszyć stopniowa utrata zdolności umysłowych. Nawet jeśli demencja zawsze rozwija się i postępuje indywidualnie, niektóre objawy są typowe dla wielu osób cierpiących na nią:

  • Utrata pamięci (najpierw pamięć krótkotrwała, później także pamięć długotrwała)
  • Trudności w nauce nowych umiejętności
  • Spadek codziennych kompetencji i utrata umiejętności społecznych
  • Utrata znanych sposobów działania i zachowania

W miarę postępu choroby osoba cierpiąca na demencję jest coraz bardziej zależna od pomocy z zewnątrz. Zwłaszcza w końcowej fazie, dotkniętym brakiem podstawowych umiejętności życia codziennego.

Utrata pamięci utrudnia rozpoznanie przyjaciół, członków rodziny czy znajomych miejsc. Do tego momentu niezawodna opieka nad demencją pomaga zrekompensować pierwsze przeszkody i trudności dnia codziennego.